TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل
انواع مغزی سیم بکسل

انواع مغزی سیم بکسل

سیم بکسل ها دارای مغزی هایی از جنس های مختلف می باشند. سیم بکسل با مغزی کنفی، سیم بکسل مغز فولادی. مغزی سیم بکسل ها نقش بسیار مهم در عملکرد و مشخصات مکانیکی و البته قیمت سیم بکسل دارد. بطور کلی مغزی ها را در سه دسته اصلی مغز های فیبری، مغزی سیم بکسل از جنس الیاف مصنوعی و مغزی های فولادی می توان دسته بندی نمود که نقش آنها بصورت تک به تک در عملکرد و مشخصات مکانیکی سیم بکسل ها قابل بررسی می باشد. در زیر یک مقایسه کلی بین انواع مغزی سیم بکسل و نقش آنها بر عملکرد انواع سیم بکسل خواهیم داشت.


نقش مغزی سیم بکسل بر عملکررد آن


برخی از مشخصات اصلی سیم بکسل ها مانند انعطاف و سایش بین لایه ای تحت تاثیر نوع و کیفیت مغزی سیم بکسل قرار دارد. از این منظر سیم بکسل ها با الیاف کنفی و یا مصنوعی دارای بیشترین میزان انعطاف و دارای مقاومت کششی کمتری نسبت به سیم بکسل مغز فولادی هستند. در سه رده می توان مغزی سیم بکسل را مورد مطالعه قرار دارد.انتخاب میان مغزی های مختلف سیم بکسل با در نظر گرفتن مشخصات مکانیکی و قیمت نهایی صورت می پذیرد. انعطاف، جذب یا عدم جذب آب و مقاومت کششی سه فاکتوری هستند که می بایست برای انتخاب سیم بکسل با مغزی مناسب مورد نظر قرار گیرند.

تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation