TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل
مزایای کاربری سیم بکسل در پل های معلق

مزایای کاربری سیم بکسل در پل های معلق

پل های معلق سیم بکسلی یکی از انواع سازه های عمومی است که با بکارگیری سیم بکسل ها تولید می شود. بکارگیری سیم بکسل در گرید های مختلف همراه با بسیاری دیگر از انواع متعلقات مانند انواع سوکت ها، ترمینال ها، بست سیم بکسل، مهار کش ها و دیگر اتصالات در راه اندازی پل های سیم بکسلی دارای مزایای متعددی دارد. بر خلاف پل های سنتی که توسط بتن بر پا می شدند پل های سیم بکسلی اغلب نیاز به یک سطح اتکا و اتصال تنها در نقطه اولیه و پایانی داشته و مانند پل های بتنی نیاز به ستون ها ندارند. این امر بالاخص در مورد کاربری های کوهستانی که بر پا کردن ستون در اعماق بسیار دشوار است مزیت بسیار مهمی محسوب می شود. البته اغلب پل های سیم بکسلی از نوع پل های پیاده رو و مال رو هستند.


کاربری سیم بکسل مهاری در راه اندازی پل های ماشین رو


در بسیاری از موارد از ساختار ها و سایز های مختلف از سیم بکسل مهاری نیز در ساخت پل های معلق و پل های ثابت ماشین رو استفاده می شود. سایز های بالایی از سیم مهاری که گاهی تا 80 میلیمتر نیز پیش می روند برای مهار بار وزنی این پل ها که اغلب بصورت ترکیبی با بتن و بصورت چند تکه اتصال پیدا می کنند بکار گرفته می شود.

تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation