TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل

استاندارد ASTM F1145 در تولید مهارکش ها

این مشخصات مهارکش های جوش داده شده ، ریخته گری یا فورج را با و بدون مهره مربا پوشش می دهد. مهارکش نوعی حلقه یا آستین با رزوه داخلی است که برای مونتاژ در نظر گرفته شده است و در انتهای آن گل میخ ، چشم ، قلاب یا فک قرار دارد و برای اعمال کشش بر روی میله ها ، طناب سیم و غیره استفاده می شود. مهارکش ها باید از انواع و گریدهای زیر باشد: نوع I (فورج ، پهن ، جوشکاری شده با مقاومت و جوشکاری قوس یا گاز). نوع دوم ؛ و نوع III مهارکش باید از کلاسهای زیر باشد: کلاس A؛ کلاس B ؛ کلاس C ؛ کلاس D کلاس E ؛ کلاس F ؛ کلاس G و کلاس H. آزمایشات زیر انجام می شود: شکستن قدرت تست؛ تست خمش و تست گالوانیزه.


اسکوپ های مربوط به استاندارد مهارکش


1.1 این مشخصات مهارکش های جوش داده شده ، ریخته گری یا فورج را با و بدون مهره قفلی پوشش می دهد.

1.2 مهارکش نوعی حلقه یا آستین با رزوه داخلی است که برای مونتاژ با یک گل میخ ، چشم ، قلاب یا فک در انتهای آن استفاده می شود و برای اعمال کشش به میله ها ، طناب سیم و غیره استفاده می شود.

1.3 مقادیر بیان شده در واحد های اینچ پوند به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر داده شده در پرانتز تبدیل ریاضی به واحدهای SI است که فقط برای اطلاعات ارائه می شوند و استاندارد محسوب نمی شوند.

1.4 این استاندارد قصد ندارد تمام موارد ایمنی ، در صورت وجود ، مربوط به استفاده از آن را برطرف سازد. این وظیفه کاربر این استاندارد است که اقدامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مناسب را تعیین کند و کاربرد محدودیت های نظارتی قبل از استفاده را تعیین کند.

1.5 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول استاندارد شناخته شده بین المللی در تصمیم گیری در مورد اصول توسعه استانداردها ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی (TBT) تهیه شده است.

تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation