TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل

تفاوت نیروی وارد بر تیفور در حالت آویز با اتصال سطح شیب دار

در کاربری تیفور و تمامی دیگر ادوات و ماشین آلات لیفتینگ زاویه اتصال بار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. عملا با قرارگیری یک بار بر روی سطح شیب دار بخشی از نیروی وزن بار بسته به زاویه سطح توسط سطح تحمل شده و همواره نیروی وارده از طرف بار به تیفور در حالت اتصال بر روی سطح شیب دار از حالت آویز کمتر می باشد. طبیعتا هر اندازه زاویه سطح شیب دار نسبت به افق کمتر باشد تنش کششی وارد بر تیفور نیز کمتر خواهد شد.


مولفه های نیروی وارده بر سیم بکسل تیفور بر روی سطح شیبدار


هر چند در حالت آویز تمامی تنش کششی یعنی تنشی برابر با وزن بار بر روی سیم بکسل تیفور اعمال می شود اما در حالت قرارگیری بر روی سطح شیب دار نیروی وارده بر سطح کمتر بوده و از قوانین مثلاتی طبیعیت می کند. بر این مبا در صورتیکه زاویه سطح شیبدار نسبت به افق آلفا باشد تنش کششی وارده بر سیم بکسل تیفور برابر با وزن بار ضربدر کسینوس آلفا می باشد.

تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation