TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل

سیم بکسل حفاری با خواب لنگ Lang Lay

یکی از مهمترین فاکتور های کیفی در کاربری سیم بکسل حفاری خواص ضد سایشی آن می باشد. سیم بکسل ها با خواب معمولی که راستای مفتول های استرند های بیرونی در راستای طول سیم بکسل می باشند دارای سطح محدودتری از رشته ها و مفتول ها در بیرون بوده و از این رو مقاومت سایشی محدودتری دارند. البته با توجه به موجودیت و واردات گسترده تر سیم بکسل ها با خواب معمولی همچنان اغلب سیم بکسل های حفاری موجود در بازار از این دسته هستند. بازرگانی تکین بکسل وارد کننده سیم بکسل خواب لنگ در سایز های مختلف در ایران می باشد.


مزایا و معایب سیم بکسل حفاری خواب لنگراستای قرارگیری مفتول ها در ساختار سیم بکسل حفاری با خواب لنگ بصورت اریب با راستای سیم بکسل بوده و مقاومت سایشی بسیار مناسبی دارند. با این وجود بافت رشته های داخلی و خارجی در این نوع کاربری هم جهت بوده و این امر گسیختگی سیم بکسل را بالاخص در صورت اعمال تنش های پیچشی افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به تکنولوژی بالاتری که برای تولید این نوع بافت از سیم بکسل نیاز می باشد و محدود بودن واردات آن قیمت سیم بکسل لنگ نیز بالاتر از قیمت سیم بکسل های معمولی می باشد.

تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation