TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل

اسلینگ سیم بکسل 4 شاخه

اسلینگ های سیم بکسل نه تنها بر حسب میزان بار انتخاب نمی شوند و انتخاب آنها تا اندازه زیادی تابع ابعاد بار و شکل صلب یا غیر صلب بودن بار نیز می باشد. اسلینگ های سیم بکسلی 4 شاخه یکی از انواع اسلینگ هایی هستند که برای لیفتینگ بار هایی با ابعاد بالا مورد استفاده قرار می گیرند. نوع اتصال این اسلینگ ها گاهی در پایین با بکارگیری قلاب هوک و گاهی نیز با بکارگیری شگل ها صورت می پذیرد.

توزیع بار بیش چهار شاخه اسلینگ سیم بکسل


طبیعتا تمامی شاخه های اسلینگ سیم بکسل چهار شاخه تحت بارگذاری کاملا برابری قرار نداشته و بر حسب شکل بار و طول اتصال هر شاخه این تنش متفاوت می باشد. علاوه بر این با افزایش زاویه هر شاخه نسبت به خط عمود میزان تنش اعمالی به شاخه اسلینگ سیم بکسل میزان کمتری از بار ناشی از وزن بار را تحمل کرده و راستای بردار دیگر تنش اعمالی راستایی افقی است.

اسلینگ سیم بکسل 4 شاخه
تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | takinboxel Corporation