TEL: 02155422791
لوگوی سیم بکسل تکین بکسل

بافت سیم بکسل

بافت سیم بکسل Wire rope weaving یکی از قدیمی ترین روش ها برای ایجاد اسلینگ های سیم بکسلی محسوب می شود. بافت سیم بکسل همچنان هم بر روی انواع سیم بکسل بالاخص سیم بکسل هاغی مغز فولادی انجام می شود اما در اغلب موارد بعنوان یک مقدمه و پیش سازی برای انجام پرس سیم بکسل در تولید اسلینگ سیم بکسل محسوب می شود. بدین معنا که بافت سیم بکسل بصورت تک دیگر چندان بعنوان یک روش کامل تولید اسلینگ سیم بکسلی محسوب نمی شود. بافت سیم بکسل اغلب بصورت دستی صورت گرفته و پروسه ای زمان بر بوده و بالاخص در مورد سیم بکسل هایی با قطر بالاتر که قطر هر مفتول و استرند آن نیز بالا رفته پرسه ای انرژی بر محسوب می شود.


نحوه انجام بافت سیم بکسل


جهت بافت سیم بکسل در هر طرف رشته ها و استرند های سیم بکسل بدون اینکه مفتول ها از یکدیگر جدا شوند در هر طرف بار می شود. سپس با ایجاد یک حلقه و عبار استرند ها و رشته ها از بین یکدیگر بصورت تار و پودی به تدریج یک شکل حلقه در دو سر سیم بکسل حاصل می شود. اساس تولید اسلینگ سیم بکسل به روش بافت سیم بکسل بر اصطکاک بین لایه ای بین استرند های درگیر شده با یکدیگر می باشد. پس از انجام بافت سیم بکسل اغلب با بکارگیری گوشواره و گاهی بدون گوشواره بصورت پرس با بوش اسلینگ سیم بکسل ایده آل تولید می شود.

بافت سیم بکسل
تکین بکسل

TEL : 02155422791
Email: info [at] takinboxel [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2021 | All ights Reserved | takinboxel Corporation